Bảng giá

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ
Hạng mục Đơn vị tính Đơn giá
Thiết kế
Thiết kế nội thất cao cấp m2                        175,000
Thiết kế nội thất hạng sang m2                        260,000
       
BẢNG GIÁ THAM CHIẾU 
Dự tính giá hoàn thiện cho từng loại công trình
TT Hạng mục Nội thất ± 10%
(triệu VNĐ)
Thiết bị và phụ kiện ± 10% (triệu VNĐ)
Căn hộ 2 phòng ngủ 
1 Hoàn thiện khách bếp đẹp
 MFC An Cường + Bếp MDF An Cường CA
Thiết bị Faster / PK giảm chấn
146 36
2 Hoàn thiện full đẹp
 MDF An Cường CA
Thiết bị Faster / PK giảm chấn
230 36
3 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata CA
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
300 50
4 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata mã L,P
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
452 50
Căn hộ 3 phòng ngủ 
1 Hoàn thiện khách bếp đẹp
 MFC An Cường + Bếp MDF An Cường CA
Thiết bị Faster / PK giảm chấn
203 38
2 Hoàn thiện full đẹp
 MDF An Cường CA
Thiết bị Faster / PK giảm chấn
320 38
3 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata CA
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
650 53
4 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata mã L,P
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
650 53
Căn hộ 4 phòng ngủ 
1 Hoàn thiện full đẹp
 MDF An Cường CA
Thiết bị Faster / PK giảm chấn
425 43
2 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata CA
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
550 57
3 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata mã L,P
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
835 57
4 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata mã L,P + gỗ óc chó
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
1.035 57
Biệt thự 4 phòng ngủ + phòng thờ
1 Hoàn thiện full đẹp
 MDF An Cường CA
Thiết bị Faster / PK giảm chấn
580 46
2 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata CA
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
762 78
3 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata CA + gỗ óc chó
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
962 78
4 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata mã L,P
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
1.127 78
5 Hoàn thiện cao cấp
 Ancata mã L,P + gỗ óc chó
Thiết bị bosch / Phụ kiện Blum / Đá Vicostone
1.327 78
Sự kết hợp: Acrylic +10%, Gỗ óc chó +20%, Cánh nhôm kính +10%
     
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
Hạng mục Đơn vị tính Đơn giá
Tủ bếp (bao gồm tủ trên + tủ dưới)
An Cường
An Cường MFC chống ẩm md                     5,100,000
An Cường MDF chống ẩm md                     5,400,000
Ancata
Ancata chống ẩm md                     8,200,000
Tủ áo
An Cường
An Cường MFC m2                     2,550,000
An Cường MFC chống ẩm m2                     3,150,000
An Cường MDF chống ẩm m2                     3,450,000
Ancata
Ancata chống ẩm m2                     4,950,000
Ancata Premium m2                     7,800,000
Giường
An Cường - KT 1.6x2m
An Cường MFC  Cái                     7,600,000
An Cường MFC chống ẩm Cái                     9,300,000
An Cường MDF chống ẩm Cái                    10,300,000
An Cường - KT 1.8x2m
An Cường MFC Cái                     8,700,000
An Cường MFC chống ẩm Cái                    10,400,000
An Cường MDF chống ẩm Cái                    11,200,000
Ancata - KT 1.6x2m
Ancata chống ẩm Cái                    15,200,000
Ancata Premium Cái                    23,800,000
Ancata - KT 1.8x2m
Ancata chống ẩm Cái                    16,500,000
Ancata Premium Cái                    25,900,000
Đơn giá bao gồm vận chuyển lắp đặt tại Hà Nội.    
Đơn giá bao gồm phụ kiện bản lề giảm chấn ray bi đối với gỗ An Cường, bản lề và ray âm giảm chấn Blum đối với gỗ Ancata.